Tiếng Việt :: English
     
 
Microsoft Imagine Cup 2016 - nơi tỏa sáng của các tài năng Duy Tân (18.04.2016)
 
Sinh Viên CNTT Của Khoa Đào Tạo Quốc Tế Tham Quan Và Hướng Nghiệp Tại Công ty Phần mềm FSOFT (18.06.2015)
 
Cuộc thi Xây dựng phim ngắn với chủ đề "Đại học Duy Tân - Điểm đến Công nghệ thông tin miền Trung" (18.06.2015)
 
Đoàn Giáo sư CMU đánh giá cao chất lượng đào tạo CNTT tại DTU (02.04.2015)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU