Tiếng Việt :: English
     
 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC  
 
Mã môn Tên môn học Số Tín chỉ

ACC 201

Nguyên Lý Kế Toán 1

3

ACC 202

Nguyên Lý Kế Toán 2

3

CMUCOM 103

Group Dynamics & Communication

3

CMUCS 246

Application Development Practices

3

CMUCS 252

Introduction to Network & Telecommunications Technology

3

CMUCS 297

Đồ Án CDIO

1 (1)

CMUCS 303

Fundamentals of Computing 1

3 (2+1)

CMUCS 311

Object-Oriented Programming C++ (Advanced Concepts in Computing)

4 (3+1)

CMUCS 316

Fundamentals of Computing 2

3

CMUCS 376

Elements of Network Security

3

CMUCS 397

Đồ Án CDIO

1 (1)

CMUCS 426

Information Warfare

3

CMUCS 427

Network Security

3

CMUCS 428

Hacking Exposed

2

CMUCS 429

Incident Response

2

CMUCS 445

System Integration Practices

3

CMUCS 450

Capstone Project for Network Security 1

3

CMUCS 451

Capstone Project for Network Security 2

3

CMUCS 462

Software Measurements & Analysis

3

CMUCS 477

Web Application Security

3

 
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU