Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Võ Văn Lường

" Hãy cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu và cùng nhau thành công "

ThS. Võ Văn Lường   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

- Trường Tiểu Học Hải Chánh, Quảng Trị
- Trường Trung Học Cơ Sở Hải Chánh, Quảng Trị
- Trường Trung Học Phổ Thông Nam Hải Lăng, Quảng Trị
- Đại Học Khoa Học Huế, Thành Phố Huế
- Đại Học Đà Nẵng, Đà Nẵng
 
PHẦN THƯỞNG & DANH DỰ
- Học sinh giỏi lớp 10, 11, 12
- Giải Ba cuộc thi Sản Phầm Phần Mềm lần thứ IV, Đại Học Huế, 2005
            “Phần Mềm Dự Toán Xây Dựng”
 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Quản lý dự án, Phân tích viên, Lập trình viên, dự án: “Quản lý nhân sự, Chấm Công”, Sở Nông Lâm – Huế, 2004, Đề tài thực tập
- Quản lý dự án, Phân tích viên, Lập trình viên, dự án: “Quản lý nhà hàng”, Khách Sạn Hương Giang, 2005, Công Ty TNHH Đồng Tâm 1080, Huế
- Quản lý dự án, Phân tích viên, Lập trình viên, dự án: “Dự Toán Xây Dựng”, Công Ty Xây Lắp V, Huế, 2005
- Trợ Giảng Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân, 2005
- Trợ Lý Giám Đốc, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT – Center of Information Technology), Đại học Duy Tân, 2006
 
- Giảng viên, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân, 2006
- Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm, Đại học Duy Tân, 2006
- Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân, 2007
- Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm (CSE - Center of Software Engineering), Đại Học Duy Tân, 2007 - 2009
              - Trưởng bộ môn Công Nghệ Phần Mềm, Đại Học Duy Tân, 2009 - 2012
              - Trưởng dự án chương trình hợp tác với đại học Carnegie Mellon, Đại Học Duy Tân, 2009.

 

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU