Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Bảo Trang

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bảo Trang   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

- Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn, Đà Nẵng

- Trường Trung Học Cơ Sở Kim Đồng, Đà Nẵng

- Trường Trung Học Phổ Thông Trần Phú, Đà Nẵng

- Đại Học Duy Tân Đà Nẵng

- Đại Học Bách Khoa, Đà Nẵng

 

PHẦN THƯỞNG & DANH DỰ

- Giảng viên dạy giỏi năm 2009

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân, 2002 -2009

- Giảng viên Chương trình CMU, Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân, 2009-đến nay

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU