Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Anh Đào

" Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đang đi "

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Đào   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

       I.            Lý lịch cá nhân:

-         Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Đào                               Giới tính: Nữ

-         Ngày sinh: 21/09/1986                                               Quê quán: Hội An- Quảng Nam

-         Địa chỉ: Tổ 8, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

-          

-         Email: nguyenthianhdao@duytan.edu.vn               Mobile: 0935 861 437

   II.            Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Tin học

Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2008

2.      Sau đại học:

Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Duy Tân

Ngành học: Khoa học máy tính

Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2012

Các chứng chỉ đào tạo khác:

-         Các chứng chỉ hoàn thành khóa Train the Trainer trong chương trình huấn luyện tại Đại học Canegie Mellon, Mỹ (6/2010- 8/210)

III.            Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc

2012- nay

Khoa ĐTQT- ĐH Duy Tân

Giảng viên

2011-2012

Khoa CNTT- ĐH Duy Tân

Giảng viên

1/2011-9/2011

Khoa CNTT- ĐH Duy Tân

Trợ giảng

9/2008- 1/2011

Trung tâm CNPM – ĐH Duy Tân

Chuyên viên phát triển Web

 

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU