Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Trần Kim Sanh

Thạc Sĩ Trần Kim Sanh   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết
 
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
- Trường Tiểu Học Đại Phong - Quảng Nam
- Trường Trung Học Cơ Sở Đại Phong - Quảng nam
- Trường Trung Học Phổ Thông Đỗ Đăng Tuyển - Quảng Nam
- Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
- Đại Học Đà Nẵng, Đà Nẵng
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Chuyên viên trung tâm CSEĐại học Duy Tân, 2001
- Hợp tác làm việc theo dự án với công ty Lạc Việt - 2002
- Giảng viên khoa Đào Tạo Quốc Tế, Đại Học Duy Tân, 2009.
 
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU