Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Trương Đình Huy

ThS. Trương Đình Huy   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRƯƠNG ĐÌNH HUY                        Giới tính:       Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        01-01-1975

Nơi sinh:        Tam Xuân – Núi Thành – Quảng Nam

Quê quán:      Tam Xuân – Núi Thành – Quảng Nam

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: Giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

            Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân

            Phòng 601, Tầng 6, 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

            Điện thoại cơ quan: (0511). 365 0403      Điện thoại nhà riêng: (0511).3574634

            Fax:                                                           Email: huy.truongdinh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy      Thời gian đào tạo từ    1993    Đến   1998

Nơi học (trường, thành phố):          Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành học:    Khoa học máy tính

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo:  Chính quy       Thời gian đào tạo từ             2006   Đến   2009

Tại (trường, viện, nước): Đại học Đà Nẵng

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):

Tiếng Anh

Mức độ sử dụng : Tốt

5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: Thạc sỹ

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KẾ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1998 – 2004

Văn phòng Đại diện Báo Lao động miền Trung

Chuyên viên kỹ thuật

2004 – 2009

 

Công ty cổ phần Softech Đà Nẵng

Chuyên viên phát triển phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống

2009 – 3/2011

Công ty cổ phần Softech Đà Nẵng

Giáo viên Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế

4/2012- nay

Đại học Duy Tân

Giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1

Ứng dụng Mẫu thiết kế trong quá trình phát triển phần mềm

2010

Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng – Số 3(38).2010

2

Một số đề xuất hỗ trợ chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang văn bản tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2014

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học – Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực Lần thứ 3 – CITA 2014 – Đại học Đà Nẵng.

3

Một số đề xuất hỗ trợ chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang văn bản tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2014

Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng – Số 12(85).2014

4

Modeling Multidimensional Data Cubes based on MDA (Model-Driven Architecture)

2016

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học-ICCSAMA 2016, Cộng hòa Áo.

 

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU