Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Tâm

" NA "

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
- Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi, TP Huế
- Trường Trung Học Cơ Sở Phan Sào NamTP Huế
- Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Huệ, TP Huế
- Đại Học Khoa Học Huế, Thành Phố Huế
- Đại Học Đà Nẵng, Đà Nẵng
 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
- Chuyên viên Phát trển phần mềm của trung tâm COSSIC, Da Nang, Viet Nam, từ năm 1997-2000
- Giảng viên, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân, 2000-2009
Giảng viên, Khoa Đào tạo quốc tế, Đại học Duy Tân, 2009 - đến nay
              
 
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU