Tiếng Việt :: English
     
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Đức Mận

" NA "

ThS. Nguyễn Đức Mận   Các Môn học Giảng dạy
  Xem các bài viết

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên:     NGUYỄN ĐỨC MẬN        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:    07.07.1977        Nơi sinh: Quảng Ngãi.

Quê quán: Đức Lân- Mộ Đức – Quảng Ngãi.        Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác:  Q.Trưởng khoa – Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân

Địa chỉ liên lạc: Phòng 601, 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Điện thoại liên lạc    : 0904 235 945

E-mail: mannd@duytan.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo    Nơi đào tạo    Chuyên ngành    Năm tốt nghiệp

Đại học    Trường ĐH Duy Tân    Tin học    1999

Thạc sỹ    Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng    Khoa học Máy tính    2009

Nghiên cứu sinh    Đại học Duy Tân    Khoa học Máy tính    2014

CHỨNG CHỈ và ĐÀO TẠO KHÁC:
   

      Chứng chỉ hoàn thành đợt thực tập nghiên cứu tại Viện CNTT quốc gia Nhật Bản (NII) từ 11/10/2015 đến 26/3/2016

•    Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Train the Trainer từ 7/7/2014 đến 27/7/2014 tại Đại học Carnegie Mellon Hoa kỳ về đồ án Capstone Kiến trúc an ninh mạng.

•    Chứng chỉ  chức kỳ thi ACM/ICPC 2013 Châu Á, Đà Nẵng

•    Hội nghị kiểm thử phần mềm và tự động- VISTACON 2011, Tp. HCM,Việt Nam từ ngày 6/12 đến 7/12 - 2011.

•    Phương pháp kiểm thử phần mềm Fagan – Nhóm ECCI, Từ 31/8 đến 1/9/2011

•    Khoá đào tạo HP Train: HP QTP, LoadRunner, Trung tâm chất lượng từ ngày 1/1 đến 18/1/2011.

•    Được đào tạo trong các khoá huấn luyện tại Viện nghiên cứu phần mềm của Đại học Carnegie Mellon, Mỹ trong 10 tuần từ 6/2010 – 8/2010 (Nguyên lý và thực hành tích hợp hệ thống, Quản trị hệ thống thông tin, Tái kỹ nghệ phần mềm, Quản lý quy trình và chất lượng phần mềm, Giá trị kinh doanh, dự án Capstone)

•    Giấy chứng nhận IBM DB2 DataBase Design              17/11/2008

•    Quản lý và kỹ thuật phần mềm - Motorola & MPT  Việt Nam, từ ngày 13-17/9/2004

•    Kỹ năng lãnh đạo trong thế kỷ 21- ASEAN FOUNDATION, 5 tuần từ tháng 11-12/2003


Trình độ ngoại ngữ :
Tiếng Anh, 620 điểm TOEIC quốc tế, năm 2013

TT    Tên ngoại ngữ    Nghe    Nói    Đọc    Viết
1    Tiếng Anh    Thành thạo    Thành thạo    Thành thạo    Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian    Nơi công tác    Công việc đảm nhiệm

Từ 10/2011 đến nay    Khoa Đào tạo Quốc tê    Quyền Trưởng khoa

9/2010 – 10/2011    Khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Duy Tân    Phó trưởng khoa thường trực

9/2008- 8/2009    Khoa CNTT, ĐH Duy Tân    Phó trưởng khoa, Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

8/2004 – 2008    Khoa CNTT, ĐH Duy Tân    Giảng viên, Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

12/2001 – 8/2004    Trung tâm phát triển phần mềm ĐH Duy Tân    Nhóm trưởng, chuyên viên phát triển dự án phần mềm

10/1999 – 2/ 2001    Khoa CNTT, Đại hoc Duy Tân, Đà Nẵng    Trợ giảng khoa Công nghệ thông tin


IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ:

- Nguyễn Đức Mận, Huỳnh Quyết Thắng, Trần Xuân Hoàng,Một số kỹ thuật áp dụng trong mô hình kiểm thử mã nguồn cho các phương thức của lớp trong Java,Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (Hội thảo@ 17(2014)),Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tr. 167 – 174, ISBN 978-604-67-0426-3, Đắk Lắk, 2014


 - Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Đỗ Lê Nam, Một số kỹ thuật tối ưu mã nguồn và kiểm thử hiệu năng áp dụng trong phát triển ứng dụng trên Android, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ  VII  về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) 2014;

- Gia Nhu Nguyen, Nhat Tan Tran, Thanh Trung Nguyen and Duc Man Nguyen, The Benefits of CDIO for ABET Preparation from a Hands-on Study in Vietnam,  Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Barcelona, June 15 – 19, 2014.

- Vu T Truong, Bao N Le, Man N Duc, Thang M Nguyen, Accessing the Maturity of Teamwork Capabilities through CDIO Projects, Proceedings of the 10th Annual International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain; June 16 - 19, 2014.

-   Phuong A PHAM, Man D NGUYEN, Long Q NGUYEN, Thang M NGUYEN, Bao N LE, Learning Computer Programming In Cdio’s Team Settings, Proceedings of the 10th Annual International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain; June 16 - 19, 2014.

-  Duc Man Nguyen, Tien Vu Truong, Nguyen Bao Le, Deployment of Capstone Projects in Software Engineering Education at Duy Tan University as Part of a University-wide Project-based Learning Effort, Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE), IEEE Computer Society – CPS, 2013, E-ISBN :978-0-7695-4960-6, P. 184 - 191

-  Bao Le Nguyen, Man Nguyen Duc, Minh Nguyen Cong and Luong Vo Van, Difficulties in the Operation of an International Program in Vietnam, FICAP-1 Proceedings, BrownWalker Press, 2013, ISBN-13: 9781612337043

- Trương Tiến Vũ, Nguyễn Đức Mận, Lê Nguyên Bảo, Triển khai đồ án Capstone ngành Công nghệ phần mềm theo tiếp cận CDIO tại Đại học Duy Tân, Tài liệu Hội nghị CDIO toàn quốc 2012, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, Tháng 8/2012, Trang 166.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:
1    Thạc Bình Cường, Nguyễn Đức Mận,  Quản lý phần mềm và đảm bảo chất lượng (tiếng Việt), Giáo trình, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2011

2    Nguyen Duc Man, Tổng quan về máy tính (tiếng Việt), Giáo trình, NXB Thông tin và Truyền thông, 2010

V. CÁC HỌC PHẦN ĐÃ và ĐANG GIẢNG DẠY

1. Thiết kế và kiến trúc phần mềm

2. Kiểm thử phần mềm (V&V)

3. Quản lý dự án phần mềm/ hệ thống thông tin

4. Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

5. Hệ thống thông tin - lý thuyết và thực hành

6. Giới thiệu về Công nghệ phần mềm

7. Giới thiệu về hệ thống thông tin

8. Các ngôn ngữ lập trình và CSDL: VB, Oracle, SQL Server, DB2

VI. CÁC GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Bằng Khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008-2009, 2011, 2012, 2014

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng năm 2010

3. Giấy khen của Hiệu Trưởng trường Đại học Duy Tân 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU