Tiếng Việt :: English
     
 
Lớp học Quy trình Scrum của công ty Axom - Active tại Đại học Duy Tân (23.06.2014)

Đại học Duy Tân, đã hợp tác với Axom – Active từ khi công ty mở chi nhánh ở Đà Nẵng, và qua hai năm, đây là lần thứ 2, chúng tôi kết hợp tổ chức lớp học Scrum cho sinh viên DTU.

 

Lớp học kéo dài trong 5 ngày. Trọng tâm của lớp học là tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kết hợp cho các bạn Sinh viên, làm tiền đề để các bạn sinh viên làm các dự án nhóm trong môn học, Khóa luận tốt nghiệp của Chương trình.

 

 

Quy trình Scrum đang được các công ty phần mềm áp dụng rộng rãi, vì sự linh hoạt trong việc áp dụng. Quy trình dùng cho các nhóm nhỏ từ 5 đến 9 thành viên, nên rất phù hợp với việc phát triển phần mềm ở các công ty vừa và nhỏ. Chính vì vậy, việc đào tạo quy trình Scrum cho các Em là bước đầu cho các Em làm quen với cách thức làm việc theo quy trình ở Công ty.

 

Lớp học Scrum được giảng dạy bằng tiếng Anh điều này rất phù hợp với sinh viên chương trình hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, vì các bạn được đào tạo phần lớn các môn học chuyên ngành bằng tiếng anh. Cũng vì lẽ đó Sinh viên DTU khi ra trường có khả năng cạnh tranh cao so với các Trường bạn trong việc tìm kiếm việc làm.

Ngoài ra, Sự liên kết chặc chẻ giữa nhà trường với các doanh nghiệp đã tăng tỷ lệ việc làm của sinh viên DTU, cụ thể từ năm 2010 đến nay tỷ lệ việc làm đạt 90% đến 97% có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.

5.0
Các tin tức đã đăng:
   Tập huấn Cơ bản về Big Data của IBM tại Duy Tân (24.05.2014)
   Hội thảo "Tăng cường cơ hội được tuyển dụng với công ty KMS-Technology" (16.04.2014)
   Hội thảo " Xu hướng công nghệ thông tin toàn cầu" (16.11.2013)
   Obama Diễn Thuyết ở CMU (02.06.2010)
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU