Tiếng Việt :: English
     
 
Hội thảo " Xu hướng công nghệ thông tin toàn cầu" (16.11.2013)
 
 
Chương trình IT của Khoa ĐTQT tổ chức Hội thảo "Xu hướng công nghệ thông tin toàn cầu" với sự tham gia của hai giáo sư đến từ Đại Học Mỹ.
 
 

 

 
 
Giáo sư Gerhard Steinke, đến từ trường Đại học Seatle Pacific, Thầy có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT. Thầy trình bày với chủ đề “IT Governance and Management Perspectives for the Future”.
Giáo sư Roger Cox, đến từ Boeing, Thầy có 42 năm kinh nghiệm và làm việc tại Boeing, Thầy trình bày về “Technical Pacing”.
 
Tham dự buổi Hội thảo có thầy Ths Võ Văn Lường, Trưởng chương trình IT, và toàn thể giảng viên chương trình IT. Có thêm 140 sinh viên thuộc chương trình.
  
  
 
 
 
 
 
 
Buổi Hội thảo diễn ra trong 1h45 phút, với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể:
 
IT Governance and Management Perspectives for the Future (Dr Gerhard)
 
- Infrastructure Management( Quản trị cơ sở hạ tầng)
 
- Services Provisioning (Cung cấp dịch vụ mạng)
 
- Solutions Delivery (Các giải pháp chuyển giao)
 
- Strategic Planning (Hoạch định chiến lượt)
 
- Financial Management (Quản lý tài chính)
 
- Human Capital Management (Quản lý nguồn nhân lực)
 
- Relationship Management (Quản lý các mối quan hệ)
 
- How to become CIO? (Làm thế nào để trở thành Giám đốc Công Nghệ Thông Tin)
 
 
Technical Pacing (Dr Roger)
 
- Mobil Trend (Chiều hướng Điện thoại di động và Thiết bị thông minh)
 
- Cloud Computing Trend (Chiều hướng Điện toán đám mây)
 
- There knowledge areas ( Các kiến thức liên quan đến chúng)
 
 
Hội thảo kết thúc trong bầu không khí thú vị, giúp sinh viên định hướng trong việc lựa chọn công việc cho tương lai.
 
 
 
5.0
Các tin tức đã đăng:
   Obama Diễn Thuyết ở CMU (02.06.2010)
   Hilary Clinton Thăm Phân hiệu Carnegie Mellon ở Qatar (30.04.2010)
   Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2010 (29.08.2009)
   Thông báo về Festival Tin học 2009 (07.08.2009)
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU