Tiếng Việt :: English
     
 
Obama Diễn Thuyết ở CMU (02.06.2010)
Tổng thống Barack Obama sẽ thuyết trình hôm nay ở Carnegie Mellon. Chỉ những khách mời cụ thể mới được dự buổi diễn thuyết này, sẽ diễn ra vào lúc 1:30 trưa nay. Theo Thư ký Báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống “sẽ thảo luận về tình hình kinh tế, tương lai chúng ta cần hướng tới, và con đường chúng ta lựa chọn để có thể đạt đến tương lai đó. Tổng thống sẽ nói về những nỗ lực đã đạt được trong việc xây dựng Quỹ (tài chính) Mới cho nước Mỹ mà Tổng thống đã đề cập đến trong năm ngoái, vốn bao gồm cả yếu tố giáo dục mà Tổng thống tin rằng Đại học Carnegie Mellon đang là tiên phong.”
 
Ngày 26 tháng 6 năm 2008, Tổng thống Obama (khi đó còn là Nghị sĩ) cũng đã nói chuyện ở Carnegie Mellon về việc bảo toàn khả năng cạnh tranh của Mỹ trên thị trường quốc tế. Cũng tại cuộc hội thảo đó đã có sự tham gia của nhiều lãnh đạo kinh tế, giáo dục, cộng đồng và kỹ nghệ, cùng thảo luận những thử thách hiện có đối với lực lượng lao động của chúng ta và cùng bàn luận các giải pháp cho thế kỷ 21. Năm ngoái, Tổng thống Obama cũng đã chọn thành phố Pittsburgh và Đại học Carnegie Mellon làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới. Tại hội nghị này, Obama đã nhấn mạnh chất lượng giáo dục hàng đầu như của những chương trình đang giảng dạy ở Carnegie Mellon là nền tảng cho phát triển sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho từng quốc gia, và tựu chung sẽ dẫn dắt hòa bình thế giới.
2.2
Các tin tức đã đăng:
   Hilary Clinton Thăm Phân hiệu Carnegie Mellon ở Qatar (30.04.2010)
   Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2010 (29.08.2009)
   Thông báo về Festival Tin học 2009 (07.08.2009)
   Carnegie Mellon Thiết lập Cơ sở Đào tạo ở Wuxi (03.07.2009)
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU