Tiếng Việt :: English
     
 
Liên Hệ
 
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
 
 
Chương Trình Công Nghệ Thông Tin Chất Lượng Cao hợp Tác với Đại học Carnegie Mellon 
 
Khoa Đào Tạo Quốc Tế, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam
Tel.: +85-511-3-650403 Ext 601
Địa chỉ: Phòng 601, Cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

 

 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU