Tiếng Việt :: English
     
 
Học về khoa học dữ liệu (27.03.2017)

Đáp: Nếu bạn học Quản lí hệ thông tin (ISM) bạn ở đúng lĩnh vực để theo đuổi nghề trong Big Data rồi. Trong khi có nhiều ngôn ngữ lập trình được dạy trong đại học như C++, Java, hay Python nhưng nhiều ứng dụng Big Data đang dùng ngôn ngữ khác có tên là “R” vì các công cụ Big Data như Pig/Hive và Hadoop phần lớn được viết trong ngôn ngữ “R”. Ngôn ngữ này được thiết kế đặc biệt cho tính toán thống kê và đồ hoạ và được dùng rộng rãi trong các nhà thống kê Big data và các chuyên viên khai phá dữ liệu để phát triển phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu. “R” cũng hội tụ vào kĩ thuật đồ hoạ như mô hình tuyến tính và phi tuyến, phân tích chuỗi thời gian, và phân loại.

Tuy nhiên nếu bạn đã biết một ngôn ngữ tốt, dễ học ngôn ngữ khác. Nếu bạn có thể lập trình trong Java hay C++, bạn có thể học R hay Python trong vài tuần cho nên tôi sẽ không quá bận tâm với ngôn ngữ lập trình. Điều bạn cần là hiểu cách dữ liệu được thu thập, tổ chức và phân tích để trích rút thông tin quan trọng.

Để bắt đầu, bạn nên bắt đầu với Excel, chương trình trang tính lưu giữ, tổ chức và thao tác dữ liệu. Bạn sẽ học đưa dữ liệu vào ô trang tính, dùng các công thức toán học để tính toán hay thao tác các dữ liệu này. Đây là kĩ năng cơ bản nhất mà bạn phải biết cách thực hiện các phép toán cơ bản để tìm các giá trị như lợi nhuận và tổn thất trong ứng dụng tài chính v.v. Bạn sẽ học cách tạo ra hiển thị đồ hoạ từ những dữ liệu này hay tạo ra báo cáo.

Sau khi bạn đã làm chủ khái niệm về trang tính Excel, bạn có thể chuyển sang cơ sở dữ liệu để học thêm về quan hệ giữa các dữ liệu này. Bạn sẽ học cách thu thập dữ liệu, tổ chức chúng thành các tệp và bản ghi, và lưu chúng để truy nhập nhanh. Bạn cũng học cách xây dựng bảng và chỉ số để thao tác các dữ liệu này và phân tích chúng để tạo ra báo cáo đặc biệt. Bạn học dùng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), chương trình phần mềm giúp bạn tạo ra và quản lí các cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dùng SQL server của Microsoft, Oracle, hay MySQL để làm chủ kĩ năng của bạn trong quản trị cơ sở dữ liệu. (Cơ sở dữ liệu được dạy trong năm thứ ba trong chương trình ISM.)

Sau khi bạn học về cơ sở dữ liệu bạn có thể chuyển sang học về Trinh sát doanh nghiệp (BI), ứng dụng phần mềm được dùng để phân tích dữ liệu để nhận diện thông tin có giá trị. BI được tạo nên từ vài hoạt động có liên quan như khai phá dữ liệu, xử lí phân tích trực tuyến, truy vấn và làm báo cáo. Ngày nay phần lớn các công ti đều dùng BI để cải tiến việc ra quyết định quản lí, giảm lãng phí hay nhận diện cơ hội kinh doanh mới. (BI thường được dạy ở năm thứ ba hay thứ tư trong chương trình ISM.)

Phần lớn các chương trình bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin (ISM) bao quát quản lí cơ sở dữ liệu và trinh sát doanh nghiệp nhưng để học thêm về Big data, bạn sẽ cần tiếp tục học bằng thạc sĩ trong khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu qui mô lớn hay khoa học tính toán v.v. Trong những chương trình này bạn sẽ học nhiều hơn về khuôn khổ Big Data như các công cụ Hadoop; các công cụ như Pig và Hive, NonSQL, MapReduce v.v. Tôi đã viết nhiều bài báo về Big Data trong blog này mà bạn có thể đọc thêm để biết thêm về Big Data.

http://science-technology.vn/?p=3823​

2.0
Các tin tức đã đăng:
   Sóng thần Số thức (18.06.2016)
   Các công nghệ SMAC làm thay đổi mọi thứ (18.06.2016)
   Nhu cầu về công nhân SMAC (18.06.2016)
   Các công nghệ SMAC (18.06.2016)
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU