Tiếng Việt :: English
     
 
Đóng góp trực tuyến trên quy mô khổng lồ (18.05.2015)

Sau khi khẳng định lại mục đích của CAPTCHA (Chương trình hiển thị các từ ngẫu nhiên bị làm nhiễu để bạn gõ lại khi đăng ký trên mạng nhằm mục đích xác định xem bạn là con người hay là một chương trình máy tính) là mỗi lần người nào đó gõ captcha là giúp điện tử hóa sách, Luis Von Ahn, cha đẻ của dự án CAPTCHA, tự hỏi làm cách nào để sử dụng các sự đóng góp nhỏ của nhiều người trên Internet cho một điều tốt đẹp hơn. Tại TEDxCMU, anh ta chia sẻ dự án mới đầy tham vọng của mình: Duolingo. Duolingo sẽ giúp hàng triệu người vừa học một ngôn ngữ mới vừa dịch nội dung các trang web nhanh chóng và chính xác -- mọi thứ đều miễn phí.

Bài nói của anh tại Ted đã được nhóm TEDVn Việt hóa, xin xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=RUKU3Z9oRYA

Luis Von Ahn - Người đồng sáng lập Duolingo

2.0
Các tin tức đã đăng:
   Dạy Khởi Nghiệp (20.01.2015)
   Vị trí nóng: Kĩ sư phần mềm (02.12.2014)
   Xung đột trong lập kế hoạch nghề nghiệp (17.11.2014)
   Kĩ Nghệ Phần Mềm: Cái Nhìn của Sinh Viên (17.11.2014)
 
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU