Tiếng Việt :: English
     
 
Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2010 (29.08.2009)

 
Tổng thống Obama gặp gỡ với Thủ tướng Singh (Ấn độ - quốc gia gia công phần mềm chính cho Mỹ) tại Hội nghị G-20 lần trước ở London

Chỉ còn 4 tuần nữa thôi, Pittsburgh sẽ là nơi diễn ra “Hội nghị Thượng đỉnh G-20, 2010,” vốn là một hội nghị gặp gỡ giữa các nguyên thủ của 20 nước với nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20). Tổng thống Obama đã chọn Pittsburgh vì thành phố này là một trong những thành phố tiên phong trong mảng kinh tế tri thức của nước Mỹ, và Carnegie Mellon đã và đang đóng một vai trò then chốt trong hướng đi mới này. Nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ đến thăm Carnegie Mellon để được mục kích cơ sở đào tạo công nghệ tốt nhất Hoa Kỳ. Bill Gates cũng sẽ đến thăm CMU để trực tiếp khánh thành tòa nhà Công nghệ (mang tên) Bill Gates, nơi sẽ là tổng hành dinh mới của trường Khoa học Máy tính của CMU. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng ngay trong trường giữa các nguyên thủ quốc gia và sinh viên CMU. Đồng thời, sẽ có những cuộc họp mặt cựu sinh viên CMU,tạo điều kiện cho các cực sinh viên quốc tế của CMU, hiện đang nắm các chức vụ quan trọng ở các nước, có thể gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau bên cạnh việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20. Một trong những chủ đề then chốt của Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm nay sẽ là “Giáo dục cho Thế kỷ thứ 21,” trong đó hệ thống đào tạo xuất sắc của CMU sẽ được đưa ra làm mô hình mẫu cho hướng chuyển đổi sang một xã hội tri thức.
2
Các tin tức đã đăng:
   Thông báo về Festival Tin học 2009 (07.08.2009)
   Carnegie Mellon Thiết lập Cơ sở Đào tạo ở Wuxi (03.07.2009)
   Buổi Thảo Luận về Sự Khác Biệt giữa Quản Trị Dự Án và Quản Trị Dự Án Phần Mềm (27.10.2008)
   Lễ Đón Tiếp Sinh Viên & Phụ Huynh Chương trình hợp tác với CMU (15.09.2008)
 
     
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU