Tiếng Việt :: English
     
 
Vị trí nóng: Kĩ sư phần mềm (02.12.2014)

Trong những lĩnh vực công nghệ, kĩ nghệ phần mềm có lẽ là hứa hẹn nhất với tương lai rất tốt. Nếu bạn là một kĩ sư phần mềm có kinh nghiệm ngày nay, bạn hầu như có thể có việc làm tốt với lương tốt. Nếu bạn là người chủ công ti, bạn có lẽ biết rằng khó mà thuê được kĩ sư phần mềm vì có thiếu hụt trầm trọng về họ. Ngày nay nhu cầu về kĩ sư phần mềm là cao hơn nhiều so với cung cấp và tình huống này có thể còn kéo dài từ năm tới mười năm nữa. Trong khi đây là vấn đề cho nhiều công ti, nó là ưu thế cho kĩ sư phần mềm vì họ có thể chọn công ti nào họ muốn làm việc cho.

Theo báo cáo công nghiệp, các công ti cân nhắc sự khác nhau giữa Khoa học máy tính (CS) và Kĩ nghệ phần mềm (SE) khi họ thuê người. Trong hầu hết các chương trình Khoa học máy tính, hội tụ chính là vào ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, xử lí dữ liệu và thuật toán cho nên các công tin thuê người tốt nghiệp CS để làm việc như người lập trình, người kiểm thử, và người phát triển phần mềm. Các chương trình Kĩ nghệ phần mềm (SE) hội tụ nhiều vào việc phát triển các hệ thống phần mềm lớn và phức tạp từ ý tưởng tới thành phẩm, hay toàn thể vòng đời phát triển. Trong chương trình này, sinh viên học nhiều về các kỉ luật và qui trình hơn là Khoa học máy tính và học áp dụng các thực hành hệ thống để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng cao, tin cậy và an toàn. Phần lớn các công ti thuê người tốt nghiệp SE để làm việc như người phát triển phần mềm, kiến trúc sư hệ thống và người quản lí dự án phần mềm.

Khi kinh tế toàn cầu phục hồi, mọi công ti đều thuê người, và nhu cầu căng thẳng và việc làm được tìm nhiều nhất là kĩ sư phần mềm. Vì các công ti này chấp nhận công nghệ để làm tăng tính hiệu quả của họ hay để tự động hoá qui trình doanh nghiệp của họ, họ cần các kĩ sư phần mềm để xây dựng và quản lí các hệ thống được tự động hoá  lớn. Tất nhiên họ muốn có được người giỏi nhất cho tổ của họ để chắc rằng họ đang thực hiện các công nghệ mới nhất như tính toán mây, phân tích dữ liệu đúng đắn. Là sinh viên kĩ nghệ phần mềm, bạn có thể chọn công ti làm bạn háo hức muốn vào. Một khi bạn bắt đầu phỏng vấn với đa dạng công ti, bạn sẽ thấy rằng bạn ở phía có ưu thế. Có thể là bạn có thể mong đợi lương tốt hơn người khác và việc trả lương cao hơn cứ tăng theo từng năm vì các công ti cần giữ bạn do cạnh tranh thị trường nhu cầu cao về kĩ năng của bạn.

Ngày nay thị trường công nghệ là rất cạnh tranh và tăng trưởng nhanh chóng. Các kĩ sư phần mềm là “vị trí nóng” với nhiều cơ hội. Các công ti công nghệ đang tăng trưởng nhanh với tiềm năng vô hạn, nhưng họ phải có công nhân có kĩ năng để đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ. Sản phẩm tốt nhất được làm ra khi người đúng tới cùng nhau với công ti đúng, và điều này sẽ chỉ xảy ra khi cả người quản lí và các kĩ sư là mở để thấy điều mỗi người có thể làm cho người kia.

5
Các tin tức đã đăng:
   Xung đột trong lập kế hoạch nghề nghiệp (17.11.2014)
   Kĩ Nghệ Phần Mềm: Cái Nhìn của Sinh Viên (17.11.2014)
   Kĩ năng nóng năm 2012 (17.09.2012)
   Phỏng vấn xin việc toàn cầu (04.08.2012)
 
     
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU