Tiếng Việt :: English
     
 
Các Vai Trò Quản Lý Khác Nhau trong Dự Án Phần Mềm (18.10.2008)

 

Trong vài năm trở lại đây, có hai phương pháp phát triển phần mềm được thảo luận nhiều trong giới phần mềm: AGILE và Phát triển Phần mềm theo Kế hoạch (Plan-driven). Một số người cho rằng phương pháp AGILE tốt hơn và có tính thích ứng cao hơn, một số khác lại cho rằng phương pháp Phát triển Phần mềm theo Kế hoạch quy cũ hơn về yếu tố quy trình và phải nên được dùng. Cả hai phía đều đúng nhưng họ quên mất ý chính là hai phương pháp này được tạo ra cho những mục đích khác nhau.
 
AGILE được thiết kế cho các dự án nhỏ (từ 2 đến 8 người) trong khi phương pháp Phát triển Phần mềm theo Kế hoạch lại là tuyệt với cho các dự án lớn (từ 20 đến 200 người). Trong những dự án nhỏ sử dụng phương pháp AGILE, mỗi thành viên có nhiều vai trò và trách nhiệm chung. Nhưng đối với các dự án lớn hơn, bạn cần phải phân cụ thể từng vai trò và trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm.
 
Sau đây là ví dụ về một dự án của tôi (với 125 người), tôi phân chia cụ thể vai trò của các thành viên (chính) trong nhóm; đây chủ yếu là những vai trò quản lý (tổng thể) dự án chứ không phải các vai trò cụ thể trong phát triển (hay lập trình) phần mềm:
 
1.      Chủ nhiệm Dự án / Chủ nhiệm Hoạch định Kế hoạch:
Mục tiêu của Chủ nhiệm Dự án / Chủ nhiệm Hoạch định Kế hoạch là tạo ra một kế hoạch dự án hoàn chỉnh, chính xác và đúng đắn cho cả nhóm, và báo cáo lại đầy đủ tiến độ của nhóm với Nhóm trưởng:
 
a.       Lãnh đạo nhóm triển khai kế hoạch dự án;
b.      Lãnh đạo nhóm đi đúng tiến độ đã đề ra;
c.       Lãnh đạo nhóm cân đối kế hoạch dự án;
d.      Theo dõi tiến độ của nhóm so với kế hoạch đã đề ra;
e.       Hàng tuần, thu thập thông tin về dự án từ các thành viên trong nhóm;
f.       Lập lịch trình và bảng đánh giá giá trị tiến độ cho từng tuần;
g.      Lập báo cáo tiến độ hàng tuần;
h.      Lập bảng phân tích kết quả công việc hàng tuần so với kế hoạch ban đầu; chủ động có biện pháp điều chỉnh khi kết quả thực tế khác với kế hoạch đề ra ban đầu;
i.        Phát triển sản phẩm (phần mềm).
 
2.      Kiến trúc sư Trưởng của Dự Án:
(Vị trí này phải là của người giỏi và có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật nhất trong dự án.) Mục tiêu của Kiến trúc sư Trưởng của Dự Án là xây dựng một sản phẩm có chất lượng theo yêu cầu của khách hàng bằng cách:
 
a.       Lãnh đạo nhóm hình thành chiến lược phát triển phần mềm cho dự án (ví dụ: chọn phương pháp, kỹ thuật, công cụ, hay hình thức vòng đời sản phẩm, vân vân);
b.      Lãnh đạo nhóm ước lượng thời gian và quy mô của dự án theo kế hoạch đã đề ra;
c.       Lãnh đạo việc xây dựng các yêu cầu cần cho sản phẩm;
d.      Lãnh đạo việc thiết kế vĩ mô;
e.       Lãnh đạo việc phát triển các cấu hình thiết kế;
f.       Làm trưởng hội đồng quản lý cấu hình sản phẩm và các thay đổi trong thiết kế;
g.      Quản lý hệ thống quản lý cấu hình;
h.      Lưu trữ danh mục thông tin hệ thống (của sản phẩm);
i.        Lưu hành các cơ chế theo dõi rũi ro và sự cố của nhóm phát triển;
j.        Ủng hộ việc tái sử dụng lại các phần sản phẩm đã làm xong (trong phát triển sản phẩm phần mềm);
k.      Lãnh đạo việc triển khai sử dụng sản phẩm;
l.        Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển, tích hợp và kiểm thử hệ thống;
m.    Lãnh đạo các cuộc kiểm thử chất lượng và công năng sản phẩm;
n.      Lãnh đạo việc thu thập dữ liệu người dùng;
o.      Phát triển sản phẩm;
p.      Có trách nhiệm chuyển giao thành phẩm cuối cùng đến khách hàng.
 
3.      Nhóm Trưởng:
Mục tiêu của Nhóm Trưởng là phát triển nhóm và đảm bảo nhóm hoạt động có hiệu quả bằng cách động viên các thành viên trong nhóm làm việc cật lực, xử lý các vấn đề mà các thành viên trong nhóm kiến nghị lên, và đảm bảo các nhà quản lý biết được những vấn đề gì đang xảy ra trong nhóm:
 
a.       Động viên các thành viên trong nhóm làm việc tốt nhất có thể theo khả năng của họ - nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ theo quy trình và lịch trình của dự án;
b.      Điều hành các cuộc họp nhóm hàng tuần - làm chương trình cuộc họp, theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo các thành viên trong nhóm nộp đủ các thông tin yêu cầu về các vấn đề thời gian, quy mô hay các sai sót trong dự án, và lên kế hoạch cho tuần tiếp theo;
c.       Hàng tuần, báo cáo tình hình của dự án đối với các cấp quản lý cấp cao;
d.      Giao việc hàng tuần cho các thành viên trong nhóm;
e.       Lãnh đạo nhóm tiếp thu những công cụ và phương tiện vật chất cần thiết cho việc tiến hành dự án;
f.       Lưu trữ danh sách các địa chỉ liên lạc liên quan đến các “tài nguyên” trong và ngoài công ty;
g.      Tạo điều kiện để các cuộc họp diễn ra có hiệu quả và đúng thời gian;
h.      Lưu trữ các tài liệu, các ghi chép về dự án (và tiến độ của nó);
i.        Hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm phần mềm.
 
4.      Chủ nhiệm Chất lượng và Quy trình Phát triển Phần mềm:
Mục tiêu của Chủ nhiệm Chất lượng và Quy trình Phát triển Phần mềm là đảm bảo các thành viên trong nhóm sẽ phát triển ra một sản phẩm có chất lượng qua việc tuân thủ các quy trình chuẩn của công ty trong việc đảm bảo chất lượng để không phải kiểm thử lại sản phẩm nhiều nữa sau khi đã hoàn tất:
 
a.       Lãnh đạo nhóm trong việc lên kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm;
b.      Báo động với cả nhóm khi chất lượng sản phẩm có vấn đề;
c.       Lãnh đạo nhóm xác lập các quy trình phát triển dự án và các cơ chế thu thập / lưu trữ thông tin cho các quy trình đó trên cơ sở chỉnh sửa lại các quy trình chuẩn mà công ty đã có sẵn;
d.      Thiết lập và bảo trì các chuẩn trong phát triển phần mềm của nhóm;
e.       Kiểm tra lại mọi thành phẩm trước khi đồng ý cho chuyển chúng sang bước quản lý cấu hình;
f.       Chỉ đạo cụ thể hoạt động kiểm tra trong mọi lần kiểm định hay đánh giá lại chất lượng sản phẩm;
g.      Đóng vai trò thư ký, ghi chép lại mọi ý kiến và bàn luận trong các cuộc họp nhóm;
h.      Phát triển sản phẩm.
2
Các tin tức đã đăng:
   Chia Rẽ Lớn về Vấn Đề Nhân Lực trong Kỹ Nghệ (16.10.2008)
   Google Xem Xét Khả Năng Mời Carnegie Mellon vào Trung Quốc (04.09.2008)
   Johnny Lee, Carnegie Mellon - Nhà Phát Minh Trẻ (26.08.2008)
   Đằng Sau Thành Công của Google ở Trung Quốc (02.08.2008)
 
     
     
Đại học Carnegie Mellon
 
Đại học Duy Tân
 
Đại học Văn Lang
 
DTT Corp.
 
Đại học Cần Thơ
 
     
     

Các Giảng Viên DTU